Alpe d’HuZes

Dit evenementen hanteren een strikt anti-strijkstok beleid. Alleen daardoor kunnen ook wij als Alpenkanjers garanderen dat 100 % van het ingezamelde geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan het onderzoek naar de bestrijding en preventie van kanker.

Het is een van de kritische succesfactoren voor het welslagen van onze missie. We willen absoluut zuiver en integer handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze sponsoren en de kankerpatiënten.

De meest gehoorde kritiek op goede doelen acties is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Terecht of niet maar deze kritiek is er en dat maakt dat potentiele sponsoren mogelijk terughoudend zijn om hun bijdrage te leveren Sponsoren mogen eisen dat hun bijdrage ook daadwerkelijk ten goede komt aan de mensen waar het voor bedoeld is.

Het anti-strijkstok beleid dat Alpe d’HuZes hanteert kent de volgende uitgangspunten:

  • De organisatie maakt geen of alleen strikt noodzakelijke kosten (betalen is géén optie!)
  • Als er kosten gemaakt MOETEN worden, worden deze kosten door ons allen gedragen maar in geen geval door de sponsoren.
  • Als de kosten niet gedekt kunnen worden door onze eigen bijdragen, dan gaat de investering niet door en zoeken we naar een ander (gratis) alternatief
  • Geld dat door sponsoren gegeven wordt gaat één op één door naar het goede doel, voor 100% dus.
  • Als er sponsoring in natura plaatsvindt worden deze artikelen of diensten ook zoveel mogelijk gekapitaliseerd zodat ook deze vorm van sponsoring ten goede komt aan het locale kankerfonds. Uitzondering zijn diensten die het evenement in de breedte ten goede komen zoals gratis ruimte voor bijeenkomsten, vrachtvervoer richting het land of bijvoorbeeld het gratis opmaken van onze jaarrekening. Deze diensten helpen ons het mogelijk te maken elke euro van onze sponsoren aan het kankerfonds over te maken.
  • Sponsoren hebben door deze aanpak altijd 100% garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terecht komt bij het locale kankerfonds. Elke gesponsorde Euro komt dus ten goede aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.

Alpe d’huzes

In Nederland is Alpe d’huzes met haar zuivere aanpak in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een evenement van formaat met meer dan 4300 fietsers en lopers, duizenden vrijwilligers en vele miljoenen euro sponsorgeld. Dit heeft voor heel veel respect en positieve verbazing gezorgd. Veel mensen kunnen geloven dat dit allemaal mogelijk is zonder kosten te maken. Hoe groter we worden hoe ongelooflijker het is.